ADP Fire Systems

                    Contact Us | Login
 
Home » About Us

BUSINESS REPRESENTATIVES 

  PLACE   

 

NAME

MOBILE NUMBER 

 DELHI

 

 DINESH SINGH

 

 +91 9873355003

 DELHI

 

 ARVIND SHRIVATAVA

 

 +91 9910010029

 

 DELHI

 DHARMENDRA SINGH RAWAT

+91 9910441706

 

 NOIDA (U.P.)

 

MAN SINGH

+91 9811622129

JAIPUR (RAJASTHAN)

KRISHAN KUMAR OJHA

+91 9414056293

 

 HYDERABAD (A P)

 

AJAY SINGH

 

+91 9703033380

 

 HYDERABAD (A P)

 

 NIKESH SRIVASTAVA

 

 +91 9703072460

 

JAMSHEDPUR (CHATTISGARH)

 CHANDAN GHOSH

+91 9934544891

 

 MUMBAI (MAHARASTRA)

 

 PINKI SINGH

 

+91 9987072855

 NAGPUR (MAHARASTRA)

 

 BIKESH KUMAR

 

+91 9371594806

 

KOLKATA(WEST BENGAL)

RAM PRAVESH

+91 9748932783

 

CUTTAK (ORISSA)

HANUMANT KUMAR

+91 9438410528

 

 BELLARI ( KARNATAKA)

 

 MUKESH SINHA

 

+91 9901279273

 

 LUCKNOW (U.P.)

 

DR. SUSHIL PANDEY 

+91 9005516024

GHAZIABAD (U.P.)

 

SUNIL SHUKLA 

+91 9910249749

 MEERUT (U.P.)

ALOK KUMAR PANDEY

+91 9450856286

 

 KANPUR (U.P.)

SANJEEV PANDEY

+91 9350718795

 

 MIRZAPUR (U.P.)

 MANISH KUMAR

+91 9336904142

 

 VARANASI (U.P.)

 

 AJEET SINGH

 

+91 9919500605

 

 BHADOHI (U.P.)

 

 SANTOSH YADAV

+91 9984750504

 

 GHAZIPUR (U.P.)

 ANAND SHANKAR

+91 94I5804790

 

 BALIA (U.P.)

 SHAILESH RAI

 +91 9919323991

 

 AZAMGARH (U.P.)  PANKAJ KUMAR

+91 9918117606

 

 SINGRAULI (MP)

 MUKESH DIXIT

+91 9907511489

 

 MAU (U.P.)

 RAJINDER RAI

 +91 9451652372

 

 PATNA ( BIHAR)

 

 PAPPU SINGH

 

+91 9801475882

 

 DHANBAD( JHARKHAND)

 SHUSHIL PRASAD

 

+91 3262331559

 

 LUDHIYANA (PUNJAB)

 

 PRADEEP SETHIA

 

+91 9316429007

 

 SOHNA ( HARYANA)

 

MAHESH KUMAR

 

+91 9310937467

 

For Detail Enquiry

 

Technical - Dinesh Kumar +91.9873355003

 

    Business -  Nikesh Kumar +91.9739907223

 

  Business -  Ajay Kumar  +91.9703033380

© 2008 ADP Fire Systems.com. All rights reserved. Design by: Indian Hosting